Priser & Tilmeldingsregler for sæson 2016/2017

Hvis der sker ændringer i taksterne for sæson 2016-2017 vil det blive oplyst, når de er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

                                

Albertslund Musikskole takster 2016-2017

 

Individuel   undervisning:

-   u/25 år pr. elev/md. 220,00

-   u/25 år ekstra tid pr. elev/md. 325,00

-   u/25 år dobbelttid pr. elev/md. 440,00

-   o/25 år pr. elev/md 845,00

Gebyr kor og orkester pr. elev/år 285,00

 

Udenbys  elever undervisning:

-   u/25 år pr. elev/md. 440,00

-   u/25 år ekstra tid pr. elev/md. 655,00

-   u/25 år dobbelttid pr. elev/md. 875,00

-   o/25 år pr. elev/md. 845,00

 

Holdundervisning:

- Hold pr. elev/md. 130,00

- Musikalsk legestue pr. hold/år 5.550,00 (for institutioner pr. hold)

 

Instrumenter:

Leje af musikinstrumenter/år 420,00

Ved salg af musikinstrumenter fastsættes prisen af fagmand. 

 

Alle med Albertslund som bopælskommune tilbydes undervisning til børnepris, hvis man spiller i et overbygningsorkester.

Vi har følgende overbygningsorkestre: Albertslund Symfoniorkester, Albertslund Big Band (ikke All Albert), Bakkens Horn, Jazzpropellen.

 

Tilmeldingsregler
Der kan kun indmeldes en elev på hver blanket. For elever under 18 år er tilmeldingen kun gældende med forældres eller værges underskrift. Ved start på undervisning betragtes de første 3 måneder som prøvetid og undervisningsgebyr herfor tilbagebetales ikke.

Fortsætter eleven ud over prøvetiden er tilmeldingen gældende for resten af den igangværende sæson.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med en måneds varsel. Udmeldelse kan kun ske til skolens kontor.
Udmeldelse med betalingsophør kan finde sted hvis vægtige grunde gør sig gældende, og kun efter særlig aftale med Musikskolens ledelse.

Betaling
Opkrævning vil blive sendt løbende til betalers e-boks. Musikskolen anbefaler tilmelding til PBS. 
Første undervisningsrate forfalder primo oktober 2016, og sidste rate er juni 2017. 

Hvis du lejer et instrument, foregår betalingen på samme måde. 

Restance
Restance kan medføre udelukkelse af undervisningen samt gebyr ved opkrævning.

Sæson
Musikskolens sæson starter den 18.8.2016 og slutter den 17.6.2017.
Ferier og fridage som folkeskolerne.

Aflysninger og forsømmelser
I tilfælde af lærers afbud søges timerne læst af vikar eller de manglende timer erstattes efter aftale lærer og elev imellem. I tilfælde hvor timerne aflyses helt, vil undervisningsgebyr for aflysninger, ud over de første tre lektioner, blive refunderet i starten af næste sæson. Beløb for 4 aflysninger og derunder refunderes ikke.

Elevafbud
Hvis eleven er forhindret i at møde til undervisning, skal dette meddeles til skolens kontor. Elevforsømmelser kan ikke medføre krav om erstatningstid eller tilbagebetaling af undervisningsgebyr.

Lånte & lejede instrumenter
Leje af instrumenter sker på elevens/forældrenes ansvar. Det anbefales at der tegnes forsikring på de lejede effekter.