Bestyrelsen

Bestyrelsen holder mindst 4 årlige møder, og Musikskolens leder er sekretær for bestyrelsen

Tre politiskvalgte:

Paw  Østergaard Jensen ((A) formand) med Lars Toft Simonsen (A) som stedfortræder

Tue Boje Folden (B) med Susanne Storm Lind (A) som stedfortræder

Bodil Garde (Ø) med Lene Rygaard Jessen (Ø) som stedfortræder

To forældrevalgte:

Karina Rune Mortensen 

Josie Køhlert

To lærervalgte:

Mikkel Brink

Susanne Olschansky (Suppl. Shannon Hawes)

To elevvalgte:

Flyvende fra gang til gang

Rep. for skole og institution:

Otto West (Vridsløselille Skole) 

Mie Christensen  (Glæden)

 

Se musikskolens vedtægter